Rapport Reconstructie kanaal De Oude Rijn

In 1990, al weer 28 jaar geleden, hebben mijn broer en ik een onderzoek uitgevoerd naar de ligging van een laat-middeleeuws gedempt kanaal in de polder Arkemheen bij Nijkerk; “De Oude Rijn”. We hebben toen de ligging van het gedempte kanaal door middel van bodemonderzoek teruggevonden. Daarover vervolgens een rapportje opgesteld. Dit rapport ligt inmiddels bij veel instanties op de plank (gemeenten, onderzoeksinstellingen, historische verenigingen, etc.). Een waar succes dus! Daarom is de rapportage op mijn blog terug te vinden.

Rapportage reconstructie kanaal De Oude Rijn 1991

Boerderij Groot Koestapel (Gerven)

Een artikel over de Gervense boerderij Groot Koestapel in Putten. Eén van de vijf boeren  erven van de middeleeuwse enclave Gerven in Putten. Een reconstructie van de middeleeuwse situatie.

Het artikel is op een aantal punten aangepast, onder andere na een aanvulling van de heer Henk Bettink uit Nijkerk, over de mogelijke betekenis van de naam ‘Koestapel’. Uiteraard mijn dank daarvoor.

Artikel Groot Koestapel

Rapportage Veenputten Appelse heide

In 2007 maakte Leendert de Boer mij attent op een vreemd verschijnsel op de Appelse heide. Hij wees me  op een heidegebiedje waar tientallen kuilen lagen, meest gevuld met water. Hoe kwamen die kuilen hier? Niemand die het wist en dat zette mij aan voor het uitvoeren van een onderzoek. Een onderzoek naar de mysterieuze gaten op de Appelse heide. Het rapport van dit onderzoek uit 2008 is nu te vinden op mijn blog.

rapportage-veenputten