Een eilandje op de heide

Op de voormalige maalschapsgronden tussen Nijkerk en Putten lagen in de zeventiende eeuw een aantal kleine akkertjes als eilandjes op de heide. Eén van deze eilandjes was de akker van de Kruishaarderberg. Even oostelijker lag er nog een.  Killian van Renselaer, bewindhebber van de West Indische Compagnie kocht op 27 januari 1627 dit kleine perceeltje terwijl hij op hetzelfde moment grote zaken deed in Amerika. Een artikel over grote en kleine zaken en wat daar nu nog van is terug te vinden in het huidige landschap.

Dit artikel is in juni 2011 geplaatst in het blad van de Stichting Oud Nijkerk.

artikel-een-eilandje-op-de-heide