Rapportage Kruishaarderberg

Nadat ik mijn onderzoek in het voorjaar van 2011 naar de historie van de Kruishaarderberg had afgerond heb ik de rapportage van dit onderzoek uitgezet bij een aantal deskundige meelezers. Wim Hagoort (gepubliceerd over veldnamen rond Nijkerk en Putten), Peter Schut (regioarcheoloog) en Theo Spek (landschapshistoricus RUG) hebben ofwel tijdens mijn onderzoek geholpen en/of mijn rapportage van commentaar voorzien. Uiteindelijk heeft dit geleid tot deze rapportage.

Rapportage Kruishaarderberg