Houtwallen en hakhoutpercelen van de Kelnarij van Putten

Rond Nijkerk en Putten waren sinds de tiende en elfde eeuw veel boerderijen en bijbehorende landerijen in bezit van een aantal Duitse kloosters. Het benedictijner klooster Abdinghof te Paderborn beheerde haar bezittingen in o.a. de Gelderse Vallei vanuit haar hof te Putten; de Kelnarij. Het Kelnarijarchief in het Gelders Archief te Arnhem bevat tal van stukken over dit beheer van de abtsgoederen van de Abdinghof. In dit artikel wordt een koopcontract van hakhout uit 1664 nader belicht. Een inkijkje in het 17e eeuwse beheer van het ‘heggenhout’ door de keldermeester in Putten.

artikel-verkoop-heggen-kelnarij-archief