Perceelonderzoek Gerven

Gerven of Gerwerdingen zoals het vroeger werd genoemd, is waarschijnlijk een Middeleeuwse ontginning in de gemeente Putten. Sinds 2005 voer ik in dit gebied zogenaamde perceelonderzoeken uit om de geschiedenis van Gerven te reconstrueren. Van elk perceel ga ik na welke vormen het heeft gehad, welke naam het werd gegeven (of nog heeft), hoe de bodemopbouw eruit ziet, etc. Bijgaand treft u een rapport van zo’n perceelonderzoek aan, inmiddels heb ik er ruim 70.┬á Perceel G360, vlakbij Groot Koestapel. Een bouwsteentje van mijn onderzoek voor de echt ge├»nteresseerde lezer.

Rapportage G306

De Appeler maalschap

Vanaf de late Middeleeuwen tot het midden van de 19e eeuw hebben de maalmannen van de Appeler maalschap de ongecultiveerde gronden rond de buurtschap Appel in Nijkerk en Voorthuizen beheerd. In dit artikel wordt aan de hand van de maalschapsboeken van de 17e en 19e eeuw de huishouding van het Appelerveld in detail toegelicht. Waar lag het Appelerveld, welke regelgeving werd gehanteerd en welke producten werden door de maalmannen van Appel van het veld gewonnen? Bij het artikel zijn twee getranscribeerde documenten uit het malenboek opgenomen voor vervolgonderzoek.

Veel leesplezier!

artikel-appeler-maalschap