De graanschaarste van het hongerjaar 1566

In het jaar 1566, aan de vooravond van de Tachtigjarige oorlog, heerste er hongersnood in de Nederlanden. De voorraden voedsel en graan werden steeds kleiner en de landsregering liet daarom deze voorraden inventariseren. Dit gebeurde ook in Putten op de Veluwe. In februari 1566 rapporteerde de schout van Putten Reynar van Arler Henricxs aan de drost van Veluwe de hoeveelheden graan, boekweit en peulvruchten die aanwezig waren op de Puttense erven. Aan de hand van deze inventarisatie kunnen we zien welke gewassen in de 16e eeuw in Putten werden verbouwd en hoe de Puttense bedrijven zich ten opzichte van elkaar verhielden. Een artikel over oude handschriften en granen in onrustige tijden.

Dit artikel is in december 2015 op een aantal plaatsen aangepast en uitgebreid waardoor de Puttense situatie beter is te vergelijken met die van omringende plaatsen.

Artikel Hongerjaar 1566