Vloeiweidensystemen rond Nijkerk en Putten, Beeksystemen van de Appelse beek en Veldbeek

In het landschap rond Nijkerk en Putten slingeren tal van beken als de Veldbeek, Appelse beek en Blarinkhorsterbeek. Door hun slingers en diepe ligging lijken het natuurlijke beken maar zijn deze beken wel zo natuurlijk? In dit artikel wordt een ontdekkingstocht beschreven naar voormalige bevloeiingsstelsels  en wat daar nu nog van in het landschap is terug te vinden tussen de boerderijen Groot en Klein Boeijen, Blarinkhorst en A-hof. Een verhaal over beken, kwelwater, dekzandruggen en schijnbaar ongerepte beekmeanders.

Dit artikel is tevens geplaatst in het blad De Wijerd van de Stichting tot Behoud van Veluwse Sprengen en Beken, december 2012 (jaargang 33, nr. 4).

Artikel vloeiweiden