Een verstandshuwelijk tussen hertog en abt

Over de aftakeling van het hofstelsel in de late middeleeuwen

Tijdens mijn zoektocht naar informatie over het kloosterbezit op Gerven bij Putten kwam ik een oorkonde tegen uit 1389 van Arent thoe Boecop over twee Gervense boerderijen. Om deze oorkonde te kunnen begrijpen moest ik dieper graven in de geschiedenis van het kloosterbezit rond Nijkerk en Putten. Het blijkt dat juist deze oorkonde de periode markeert waarin het oude hofstelsel van de abdijen van Werden,  Paderborn en Elten definitief veranderde. De toen ontstane nieuwe verhouding tussen de wereldlijke macht, de hertog van Gelre, en de abt van Abdinghof te Paderborn leidde tot een verstandshuwelijk dat nog eeuwen zou voortbestaan.

artikel-hertog-en-abt