Hoogtebeelden van Nijkerk en Putten

Met het beschikbaar komen van het Actueel Hoogtebestand Nederland (2) in maart van 2014 via internet (‘open source’)  is een schat aan detailinformatie over de hoogteligging en het reliëf van het Nederlandse aardoppervlak beschikbaar gekomen. Juist deze informatie is zeer bruikbaar voor de bestudering van de geschiedenis van het landschap. Houtwallen, terpen, dijken, oude wegen, etc. worden met dit prachtige instrument op centimeters nauwkeurig zichtbaar. In dit artikel een greep uit de hoogtebeelden van het landschap van Nijkerk en Putten. Een uitnodiging om zelf op zoek te gaan.

Artikel Hoogtebeelden van Nijkerk en Putten