Hoogtebeelden van Nijkerk en Putten

Met het beschikbaar komen van het Actueel Hoogtebestand Nederland (2) in maart van 2014 via internet (‘open source’)  is een schat aan detailinformatie over de hoogteligging en het reliëf van het Nederlandse aardoppervlak beschikbaar gekomen. Juist deze informatie is zeer bruikbaar voor de bestudering van de geschiedenis van het landschap. Houtwallen, terpen, dijken, oude wegen, etc. worden met dit prachtige instrument op centimeters nauwkeurig zichtbaar. In dit artikel een greep uit de hoogtebeelden van het landschap van Nijkerk en Putten. Een uitnodiging om zelf op zoek te gaan.

Artikel Hoogtebeelden van Nijkerk en Putten

1 thought on “Hoogtebeelden van Nijkerk en Putten

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s