De Veenputten revisited; nieuwe blik op een oud onderzoek

In 2008 heb ik een onderzoek uitgevoerd naar een aantal vreemd ogende kuilen op de Appelse heide nabij de Woudweg. Het onderzoeksrapport staat ook op mijn site (‘Veenputten op de Appelse heide’, d.d. 2008). Interessante vraag die daarbij naar voren kwam was of er op of rond de plek van de veenputten nog veen in de bodem voorkwam dat met stuifzand was ondergestoven. Met die gedachte ben ik vervolgens in 2011 een aanvullend onderzoekje begonnen naar deze ondergestoven veenlagen. Hierbij de rapportage.

 

Rapportage Aanvullend bodemonderzoek veeninsluitingen

Karrensporen op de Appelse heide

Tussen de verschillende boerderijen en buurschappen van het gebied tussen Nijkerk, Putten en Voorthuizen lag vanaf de middeleeuwen een dicht netwerk van karrensporen, ook wel buurtwegen of stegen genoemd. Veel van deze voormalige zandwegen zijn verdwenen onder nieuwbouwwijken, bestaande wegen of landbouwontginningen. Op de Appelse heide liggen nog een groot aantal van deze karrensporen verstopt onder zand en vegetatie. Niet of nauwelijks meer zichtbaar in het landschap maar nog wel aanwezig in de bodem. In dit artikel een blik op deze oude karrensporen; de vrachtroutes van onze voorouders.

Een bewerking van dit artikel is geplaatst in het blad ‘Vrogger’  van de Stichting Oud Nijkerk (nr. 1, 2018)

Artikel Karrensporen op de heide