Liborius Molitor, de keldermeester van de Kelnarij

Liborius Molitor was in het begin van de 18e eeuw keldermeester van de hof van het klooster de Abdinghof in Putten, de Kelnarij. Molitor was een ijverige man die een aantal lijvige archiefstukken heeft nagelaten over het beheer van de honderden kloostergoederen in Nijkerk en Putten. Een belangrijke persoon voor de geschiedschrijving van dit gebied. En van deze Liborius Molitor zijn in de Universiteitsbibliotheek van Utrecht een handvol brieven bewaard gebleven die hij in 1710 aan de Harderwijkse hoogleraar Jansonius van Almeloveen schreef. Een inkijkje in het leven van een keldermeester op het platteland van de Veluwe in de 18e eeuw. 

Artikel Liborius Molitor