About Peter Bijvank

Geboren Nijkerker. Tijdens mijn studie (bodemkunde) en stage bij Jelle Vervloet (Stiboka in Wageningen) serieus geïnteresseerd geraakt in de historie van het landschap. Een vrolijke afwijking waar ik mijn vrije tijd mee vul.

De geschiedenis van de boerderijen Groot en Klein Weelderen in Putten

De boerderij Groot Weelderen aan de Beulekampersteeg in Putten is in de jaren tachtig van de vorige eeuw door brand verwoest en nu een woonhuis. Klein Weelderen ligt iets zuidelijker en is nu een woonboerderij verscholen in het groen aan de Gervenseweg. In tegenstelling tot de meeste historische boerderijen in dit gebied zijn het geen voormalige kloosterboerderijen geweest. Hoe zag de historie van deze boerderijen er dan wel uit? Een artikel over twee zeventiende eeuwse ontginningen op het voormalige Hellerveld.

Dit artikel is tevens geplaatst in het septembernummer van ‘De Graver’, het blad van het Puttens Historisch Genootschap.

artikel-weelderen

Een verstandshuwelijk tussen hertog en abt

Over de aftakeling van het hofstelsel in de late middeleeuwen

Tijdens mijn zoektocht naar informatie over het kloosterbezit op Gerven bij Putten kwam ik een oorkonde tegen uit 1389 van Arent thoe Boecop over twee Gervense boerderijen. Om deze oorkonde te kunnen begrijpen moest ik dieper graven in de geschiedenis van het kloosterbezit rond Nijkerk en Putten. Het blijkt dat juist deze oorkonde de periode markeert waarin het oude hofstelsel van de abdijen van Werden,  Paderborn en Elten definitief veranderde. De toen ontstane nieuwe verhouding tussen de wereldlijke macht, de hertog van Gelre, en de abt van Abdinghof te Paderborn leidde tot een verstandshuwelijk dat nog eeuwen zou voortbestaan.

artikel-hertog-en-abt

Over deze blog

Featured

Welkom,

Op deze site vindt u rapportages, artikelen en studies over het landschap rond Nijkerk, Putten en Voorthuizen van mijn hand.  U vindt ze terug onder ‘categories’ in de rechter kolom. U kunt vrij van deze informatie gebruik maken, uiteraard met vermelding van de bron. Wanneer u commentaar, vragen of aanvullingen heeft, plaats ze dan! Ik kom er zeker op terug.

Peter Bijvank.

Stadse manieren op het platteland

Een rechtszaak uit de achttiende eeuw op Gerven

Dit artikel beschrijft de rechtszaak die Pilgrom Wolfsen in 1705 begon tegen de maalschap  van het Hellerveld over de vernielingen die waren aangericht aan de oprijlaan van zijn boerderijen op Gerven. De zaak geeft een goed beeld van de onderlinge (bezits)verhoudingen die vanaf de late middeleeuwen tot de negentiende eeuw aanwezig waren op de kloostergoederen van de noordwest Veluwe. Een artikel over stadse manieren op het platteland.

Artikel Stadse manieren op het platteland

Perceelonderzoek buurtschap Gerven: Voormalige akker met karrenspoor

Tijdens mijn veldonderzoek in de buurtschap Gerven kom ik soms prachtige voormalige akkertjes tegen. Zo ook deze, vlak achter boerderij De Keut van nog geen 0.2 hectare groot, perceel G66. Nu een beukenbosje,  maar ooit een bouwlandje dat werd opgehoogd met plaggen.  Door de omwalling is de toegang in de vorm van een karrenspoor nog zichtbaar. In de 19e eeuw werd er nog boekweit verbouwd maar nu een bos met beuken als zuilen.

Rapportage G66

De zoektocht naar boerderij Middel Gerven

In het oude cultuurlandschap van Gerven in de gemeente Putten stond tot in het begin van de 19e eeuw het abtsgoed Middel Gerven of Gerwerdingen. In dit artikel beschrijf ik de zoektocht naar dit oude erf in archieven, de bodem en het huidige landschap en ga ik op zoek naar de middeleeuwse oorsprong van de boerderij. Na datering van op de locatie aangetroffen steengoedscherven is de tekst licht aangepast..

Zoektocht naar Middel Gerven

Vloeiweidensystemen rond Nijkerk en Putten, Beeksystemen van de Appelse beek en Veldbeek

In het landschap rond Nijkerk en Putten slingeren tal van beken als de Veldbeek, Appelse beek en Blarinkhorsterbeek. Door hun slingers en diepe ligging lijken het natuurlijke beken maar zijn deze beken wel zo natuurlijk? In dit artikel wordt een ontdekkingstocht beschreven naar voormalige bevloeiingsstelsels  en wat daar nu nog van in het landschap is terug te vinden tussen de boerderijen Groot en Klein Boeijen, Blarinkhorst en A-hof. Een verhaal over beken, kwelwater, dekzandruggen en schijnbaar ongerepte beekmeanders.

Dit artikel is tevens geplaatst in het blad De Wijerd van de Stichting tot Behoud van Veluwse Sprengen en Beken, december 2012 (jaargang 33, nr. 4).

Artikel vloeiweiden